Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Rechtsbijstandsverzekering

Gelijk hebben betekent niet altijd gelijk krijgen. Een onterechte factuur van de telecomprovider, vochtplekken veroorzaakt door de buren of een conflict met de fiscus: vaak weegt het betwiste bedrag niet op tegen eventuele proceskosten of weet u niet tot wie u zich moet wenden. Met de rechtsbijstandverzekering van D.A.S. hoeft u niet meer te aarzelen om voor uw rechten op te komen.

Deze verzekering biedt u ondersteuning als consument, als huurder of eigenaar, echtgenoot of erfgenaam, werknemer of werkgever, maar ook in sociale, administratieve of fiscale geschillen.

Voor een paar cent per dag geniet u van een professionele rechtsbijstand. De gespecialiseerde juristen van D.A.S. onderzoeken uw juridisch dossier en streven in de eerste plaats naar een goede minnelijke regeling. Bij een procedure voor de rechtbank, betaalt D.A.S. voor u de erelonen en gerechtskosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding als u het proces verliest.

Enkele voorbeelden waarbij D.A.S. in het verleden het verschil maakte:

  • Pierre kocht een tv-toestel dat een gebrek bleek te vertonen. De verdeler slaagde er niet in het toestel tijdens de garantieperiode te herstellen. Toen hij het nadien toch in orde bracht, rekende hij 825 euro aan. Pierre weigerde te betalen en werd gedagvaard. D.A.S. heeft in het totaal bijna 3.000 euro aan de kosten van de expert, de advocaat en de interne behandeling betaald. Pierres advocaat kon de eis afwijzen en Pierre had –terecht- geen kosten.
  • De eigenaar van een appartement weigerde de huurder (de verzekerde) de borgsom van 2.250 euro terug te storten wegens vermeende huurschade. Nadat onze juridische afdeling verschillende malen probeerde het conflict minnelijk te regelen, raadden ze de huurder aan een advocaat naar haar keuze te raadplegen om te dagvaarden. Die kreeg al gauw een gunstig vonnis. Kostprijs voor D.A.S.:  4.140 euro.
  • De familie V. had via het internet een vakantiehotel in Spanje geboekt. Maar bij aankomst was het hotel vol en werden ze overgeplaatst naar een minder comfortabel hotel. Ze boekten zelf een andere kamer en probeerden het geboekte hotel de kost te laten vergoeden, maar het hotel weigerde. De juridische dienst van D.A.S. heeft bemiddeld en is erin geslaagd alle extra verblijfskosten te laten terugbetalen.

Voor meer info, contacteer uw adviseur.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord