Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Autoverzekering

Uw auto is uw vrijheid. U rijdt wanneer u wil en waarheen u wil. Maar hoe voorzichtig u ook bent, een ongeval is rap gebeurd en de schade kan hoog oplopen. Voor de autoverzekering doet ERGO beroep op haar partner P&V, die u met Ideal Auto een aangepaste en betaalbare bescherming biedt. 

De wet vereist in elke autoverzekering een minimale dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid (B.A.). Wanneer u aansprakelijk bent voor een ongeval, dan vergoedt uw B.A. zowel de lichamelijke schade die derden – ook de inzittenden van uw wagen – lijden als de materiële schade aan andere voertuigen. U hoeft dus nooit voor de schade die derden lijden ten gevolge van een ongeval uit eigen zak te betalen. Hou er echter rekening mee dat deze autoverzekering zeer beperkt is.

Schade aan uw eigen voertuig, wordt door de waarborg B.A. immers niet vergoed. Gaat u in de fout, dan moet u zelf opdraaien voor de schade aan uw eigen voertuig en zelf uw medische kosten dragen, inclusief de compensatie van uw inkomensverlies tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. Om nog maar te zwijgen over diefstal, vandalisme of stormschade… die u stuk voor stuk duur kunnen te staan komen.

Gelukkig bestaat er naast het verplichte B.A.-luik nog een heel gamma van niet-verplichte doch onmisbare waarborgen, die het u mogelijk maken uzelf als bestuurder te verzekeren of de schade aan uw eigen voertuig in alle omstandigheden te dekken. Zonder de noodzakelijke waarborgen van bijstand 24 uur op 24 en de rechtsbijstand te vergeten.

Een overzicht van optionele waarborgen:

De omnium verzekering biedt u maximale bescherming tegen materiële schade aan uw wagen in de volgende gevallen: ongeval (zelfs in geval van eigen aansprakelijkheid), diefstal, vandalisme, stormschade, hagelschade, glasbreuk en brand.

U kunt ook kiezen voor een gedeeltelijke omnium die eigenlijk het kleine broertje van de omnium is en die standaard alle schade aan uw voertuig dekt die het gevolg is van externe factoren als brand, natuurkrachten of schade door dieren. Deze kunt u, indien u het wenst, nog verder uitbreiden met een diefstalverzekering.

De waarborg individuele verkeersongevallen vergoedt, binnen bepaalde grenzen, de medische kosten van de aansprakelijke bestuurder en het verlies van inkomen die voortvloeien uit het ongeval. Ideal Auto biedt u de keuze tussen een forfaitaire of een vergoedende formule.

Ideal Auto voorziet ten slotte in een basisbijstand die u helpt na een ongeval, maar u ook een vervangwagen ter beschikking kan stellen.
U kunt ook kiezen voor een ruimere algemene bijstandsverlening of voor een uitgebreide pechverhelping, zodat uw mobiliteit nooit in het gedrang komt.

Voor meer info, contacteer uw adviseur.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord