Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Financiële rente met gegarandeerd rendement

iSave Income, een tak 21 levensverzekering van ERGO, is de ideale oplossing voor iedereen die gedurende een periode van 8 jaar een aanvulling wil op zijn maandelijks budget. Deze levensverzekering werkt volgens het principe van de financiële rente. Dit betekent dat het door u belegde kapitaal op acht jaar tijd volledig wordt uitgekeerd in de vorm van maandelijkse rentes.

• U kunt vanaf € 10.000 instappen. 

• U krijgt op de gestorte nettopremie een gewaarborgde vaste intrestvoet van 0,25% voor 8 jaar.  

• De begunstigden krijgen bij overlijden het volledige rekeningtegoed van uw contract. 

• U krijgt jaarlijks een overzicht van de evolutie van uw kapitaal. 

• De instapkosten bedragen maximaal 2,5%. De beheerskosten bedragen € 0,75 per maand. De premietaks bedraagt 2%. De roerende voorheffing op het intrestgedeelte van de uitgekeerde rente bedraagt 27%. 

• Bij vroegtijdige afkoop dient u eventueel een vergoeding (max.5%) te betalen, afhankelijk van het bedrag van het afgekochte brutorekeningtegoed en de duur van uw contract.  

• Het belangrijkste risico is het liquiditeitsrisico. 


Bekijk de financiële infofiche van dit product.

Naast iSave Income biedt ERGO u nog een andere levensverzekering aan om u een extra maandelijks inkomen te bezorgen: iSave Life Income.  

Voor meer info, contacteer uw adviseur.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord