Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Lijfrente met gegarandeerd rendement

iSave Life Income, een tak 21 levensverzekering van ERGO, is de oplossing voor wie levenslang een extra maandelijks inkomen wil. Deze levensverzekering werkt volgens het principe van de lijfrente. Bij aanvang van uw contract belegt u een bepaald bedrag met een beleggingshorizon van acht jaar. Tijdens die periode krijgt u maandelijks een rente uitgekeerd, terwijl  een deel van uw aanvangskapitaal intact blijft. Na acht jaar krijgt u de keuze of u uw contract wil verlengen of stopzetten.

• U kunt vanaf € 25.000 instappen.

• U krijgt op de gestorte nettopremie een gewaarborgde vaste intrestvoet van 0,25% voor 8 jaar.

• U kunt uzelf levenslang een extra inkomen bezorgen.

• De begunstigden krijgen bij overlijden het volledige rekeningtegoed van uw contract. 

• Als u dit wenst, kunt u kiezen voor een hogere maandelijkse rente. In dat geval krijgen uw begunstigden bij overlijden naargelang uw wens 50% à 100% van het rekeningtegoed uitgekeerd. 

• U krijgt jaarlijks een overzicht van de evolutie van uw kapitaal. 

• De instapkosten bedragen maximaal 2,5%. De beheerskosten bedragen € 0,75 per maand. De premietaks bedraagt 2%. De roerende voorheffing op het intrestgedeelte van de uitgekeerde rente bedraagt 27%.

• Bij vroegtijdige afkoop dient u eventueel een vergoeding (max.5%) te betalen, afhankelijk van het bedrag van het afgekochte brutorekeningtegoed en de duur van uw contract.  

• Het belangrijkste risico is het liquiditeitsrisico. 


Bekijk de financiële infofiche van dit product.

Naast iSave Life Income biedt ERGO u nog een andere levensverzekering aan om u een extra maandelijks inkomen te bezorgen: iSave Income


Voor meer info, contacteer uw adviseur.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord