Print this text

iSave Pro VAPZ - flexibel Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

De pensioenoplossing voor zelfstandigen die een mooi aanvullend pensioenkapitaal willen combineren met extra beschermingen.

Samengevat

  • Uw premie >verschillende mogelijkheden: 

    • Gewaarborgde rentevoet (tak 21)
    • Beleggingsfondsen (tak 23)
    • Combinatie van tak 21 en tak 23
 

Details

Mooi aanvullend pensioen

Uw wettelijk pensioen zal lang niet volstaan om uw levensstandaard te behouden na uw pensionering. Daarom doet u er goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Dit kan perfect via een iSave Pro VAPZ.

Minder belastingen en minder sociale bijdragen

U kunt uw investering volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen. Dit betekent dat u tot 50% (exclusief gemeentebelasting) van uw bijdrage terugwint, omdat u minder belastingen betaalt. Bovendien dalen ook uw toekomstige sociale bijdragen. De fiscale voordelen hangen af van uw individuele omstandigheden en van de fiscale wetgeving die van toepassing is. Deze kunnen in de toekomst wijzigen.

Ruime waaier aan beleggingsmogelijkheden

U kiest uit een ruime waaier aan beleggingsmogelijkheden: 

  • een gewaarborgde rentevoet (tak 21) 
  • een investering in beleggingsfondsen (tak 23)
  • een combinatie van tak 21 en tak 23. 

Bij een gewaarborgde rentevoet kiest u voor zekerheid en veiligheid. 

Wanneer u uw geld in beleggingsfondsen investeert, kiest u voor een potentieel hoger rendement en eveneens een hoger risico. ERGO en de fondsbeheerder geven hier namelijk noch rendements- noch kapitaalgarantie voor.

Tijdens de duurtijd van uw contract kunt u switchen tussen deze opties om zo telkens het beste totaalrendement te bekomen. Hiervoor wordt een servicekost aangerekend. Het totaalrendement is het resultaat van de gegarandeerde technische rentevoet, aangevuld met de eventuele winstdeelname en mogelijk het fondsgebonden gedeelte.

Extra bescherming

Dankzij een aantal aanvullende waarborgen zoals waarborgen in geval van natuurlijke dood en overlijden door ongeval, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een premievrijstelling in geval van arbeidsongeschiktheid, geeft ERGO u de mogelijkheid om uzelf en uw gezin te beschermen.

Voor meer info, contacteer uw adviseur.
De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord