Print this text

iSave Protect & Pension – fiscaal pensioensparen in tak 21 en/of tak 23

De levensverzekering tak 21 en/of tak 23 van ERGO waarmee u uw pensioen kunt aanvullen en die u helpt de kloof tussen uw laatste loon en uw wettelijk pensioen te overbruggen. Deze spaar- en/of beleggingsverzekering laat u toe aan fiscaal pensioensparen of langetermijnsparen te doen. U kunt ook kiezen om niet-fiscaal te sparen.

Samengevat

  • Uw premie > verschillende mogelijkheden: 

    • Gewaarborgde rentevoet (tak 21) 
    • Beleggingsfondsen (tak 23) 
    • Combinatie van tak 21 en tak 23

 

Details

Mooi aanvullend pensioen

U wil via een levensverzekering een mooie aanvulling op uw wettelijk pensioen opbouwen. U kunt al vanaf € 35 per maand sparen.

Dit kan via pensioensparen, langetermijnsparen en/of sparen zonder fiscaal voordeel. Uw contract pensioensparen en langetermijnsparen duurt minstens 10 jaar. Een niet-fiscaal contract duurt minstens 8 jaar.

Fiscaal voordeel

U kunt uw premie, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal in mindering brengen. In totaal verdient u dan 30% van uw premie terug. In het kader van pensioensparen kunt u in 2016 tot € 940 fiscaal voordelig sparen. Dit bedrag stijgt tot € 2.260 voor langetermijnsparen.*

U kunt ook opteren voor een niet-fiscaal contract.

Ruime waaier aan beleggingsmogelijkheden

U kiest uit een ruime waaier aan beleggingsmogelijkheden op basis van uw profiel. In de loop van uw contract kunt u makkelijk van beleggingsstrategie veranderen.


1. Zoekt u zekerheid?

Wie zekerheid wil, kan voor een gewaarborgde rentevoet (tak 21) kiezen. Deze brutorentevoet bedraagt 0,80% in het kader van pensioensparen en langetermijnsparen. De brutorentevoet bedraagt 0,25% voor niet-fiscale contracten.


2. Zoekt u rendement?

Wie meer rendement wil, kan voor een rendement kiezen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23). Investeren in beleggingsfondsen biedt u meer kans om een hoger rendement te verkrijgen, maar brengt ook het risico met zich mee om (een deel van) uw inleg te verliezen.

Uw beleggersprofiel zal uitwijzen of u bereid bent om in ruil voor mogelijk hogere opbrengsten, ook eventuele verliezen te dragen voor het tak 23-gedeelte. ERGO en de fondsbeheerder geven hier namelijk noch rendements- noch kapitaalgarantie voor.

De beleggingsstrategie van ieder fonds vindt u in de financiële informatiefiche.


3. Zoekt u het midden tussen zekerheid en rendement?

Afhankelijk van uw profiel, is ook een combinatie van tak 21 en tak 23 mogelijk.

ERGO werkt samen met betrouwbare partners zoals Degroof Petercam Asset Management en Merit Capital

Extra bescherming van uw gezin

Een ongeval, een zware ziekte of arbeidsongeschiktheid, het moest u maar eens overkomen. Om uzelf en uw gezin optimaal te beschermen in geval van een drama, biedt ERGO u de mogelijkheid om optionele aanvullende waarborgen te onderschrijven. Deze extra bescherming voor u en uw gezin wordt gefinancierd door een deel van uw totale premie. U kunt kiezen uit aanvullende waarborgen zoals een extra overlijdensdekking of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een overlijdensdekking bij een ongeval, voor een tweede verzekerde of bij opeenvolgend overlijden behoren ook tot de mogelijkheden.


Naast iSave Protect & Pension, biedt ERGO u nog andere spaar- en/of beleggingsverzekeringen aan. Voor meer info, neem contact op met uw adviseur. 

* De fiscale voordelen hangen af van uw individuele omstandigheden en van de fiscale wetgeving die van toepassing is. Deze kunnen in de toekomst wijzigen.

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord