Share on facebook Share on twitter Print this text Send to a friend

Pensioensparen

U weet wellicht dat het wettelijk pensioen niet volstaat om al uw plannen na uw carrière te verwezenlijken. Daarom begint u het best zo snel mogelijk met pensioensparen. Om uw pensioen voor te bereiden, kiest u bij voorkeur een expert. Bekijk onze oplossingen voor uw pensioen.

Nog niet overtuigd om te pensioensparen? Lees dan snel de antwoorden op de vragen hieronder.

Hoeveel is mijn toekomstig pensioen?
Waarom is mijn wettelijk pensioen zo laag?
Welke pensioensystemen bestaan er in België?
Wat kan ik doen om bij pensionering genoeg geld te hebben?
Blijft pensioensparen fiscaal voordelig met een hypotheeklening?
Heeft deeltijds werken impact op mijn pensioen?
Heeft tijdskrediet of loopbaanonderbreking een grote impact op mijn pensioen?
Waarom krijgen vrouwen een lager pensioen?
Wist u dat pensioensparen in de lift zit?
Welke oplossingen vind ik bij ERGO?
Waarom kies ik voor ERGO?


Hoeveel is mijn toekomstig pensioen?

Met een gemiddeld pensioen wordt het, vooral voor loontrekkenden en zelfstandigen, moeilijk rond te komen:

Gemiddeld brutopensioen
Loontrekkende € 1.045
Zelfstandige € 813
Ambtenaar € 2.262

Bron loontrekkenden en zelfstandigen: Maandelijkse statistiek RVP - Januari 2013

Bron ambtenaren: Pensioendienst voor de overheidssector (2013) 

Het verschil tussen uw laatste loon en uw pensioenuitkering is groot. Daardoor volstaan het wettelijke pensioen en een aanvullend pensioen via uw werkgever niet om uw huidige levensstandaard na pensionering te behouden.

Waarom is mijn wettelijk pensioen zo laag?

Ik draag jaren bij tot de sociale zekerheid. Waarom krijg ik dan niet genoeg als ik met pensioen ga?

Socio-demografische en economische factoren zorgen ervoor dat uw pensioen zo laag is:

 • Dankzij medische vooruitgang en een betere hygiëne worden we almaar ouder. Vandaag wordt 87% van de Belgische bevolking 65 jaar. In 1950 was dit maar 50%. De groep gepensioneerden die een uitkering nodig heeft, stijgt daardoor indrukwekkend. Bovendien bereiken de babyboomers nu allemaal de pensioenleeftijd.
 • Jongeren studeren almaar langer en ouderen gaan almaar vroeger met pensioen. Dit beperkt de middelen van ons socialezekerheidsstelsel.
 • De sociale zekerheid staat ook onder druk door de economische recessie in de eurozone.

Welke pensioensystemen bestaan er in België?

Uw pensioen bestaat uit verschillende delen. Deze worden de “pijlers” genoemd.

 1. Het wettelijk pensioen (eerste pijler)

  Op 65 jaar kunt u in België met pensioen gaan.

  Uw wettelijk pensioen hangt af van uw statuut (loontrekkende, zelfstandige of statutaire ambtenaar), het aantal loopbaanjaren, uw brutoloon en uw familiale situatie. Daarom krijgt u misschien niet evenveel als uw buurman. U kunt er trouwens zeker van zijn dat het verschil tussen uw laatste loon en uw pensioenuitkering aanzienlijk is.

 2. Het aanvullend pensioen via de werkgever (tweede pijler)

  Sommige bedrijven zorgen voor een pensioenfonds of een groepsverzekering voor hun werknemers. Via uw werkgever bouwt u zo een aanvullend pensioen op.

  Zelfstandigen kunnen op eigen initiatief sparen voor hun aanvullend pensioen. Er bestaan verschillende mogelijkheden naargelang uw beroep en functie. De tweede pijler is onmisbaar voor zelfstandigen. 

  Bekijk onze oplossing voor zelfstandigen. 

 3. Individueel pensioensparen met fiscaal voordeel (derde pijler)

  Gelukkig kunt u zelf voor een appeltje voor de dorst zorgen. Zelf pensioensparen is de beste oplossing om de kloof tussen uw laatste loon en uw pensioen te dichten. Bovendien kunt u jaarlijks een belastingvermindering van 30% van de betaalde premie krijgen. In 2015 kunt u tot € 940 fiscaal voordelig sparen.* 

  Bekijk onze oplossing voor pensioensparen met fiscaal voordeel.

 4. Pensioensparen zonder fiscaal voordeel (vierde pijler)

  Naast het fiscale pensioensparen kunt u verder nog sparen zonder fiscaal voordeel. Dit heeft als pluspunt dat er op het eindkapitaal geen eindbelasting gevorderd wordt.

  Bekijk onze oplossingen.

Wat kan ik doen om bij pensionering genoeg geld te hebben?

Zelf sparen dicht het verschil tussen uw laatste loon en uw wettelijke pensioen. Zo geniet u van uw welverdiende rust zonder financiële zorgen. Een appeltje voor de dorst voorzien kan via pensioensparen met en zonder fiscaal voordeel.

Blijft pensioensparen fiscaal voordelig met een hypotheeklening?

Ja, pensioensparen blijft fiscaal voordelig. De belastingvermindering die u krijgt voor pensioensparen staat los van de aftrekpost voor een hypotheeklening

Door voor uw pensioen te sparen, krijgt u via uw belastingaangifte voor 2015 een belastingvermindering van 30% op € 940.* Anderzijds brengt u een hypotheeklening op een woning onder in een aftrekpost met een maximum van € 2.260. Pensioensparen en een lening zijn twee aparte posten op uw aangifte en beïnvloeden elkaar niet. Zo blijft pensioensparen voordelig, ook al koopt u een woning.

Heeft deeltijds werken impact op mijn pensioen?

Ja, deeltijds werken heeft gevolgen voor uw pensioen. Bij deeltijds werken krijgt u minder loon en bouwt u minder pensioenrechten op.

Heeft tijdskrediet of loopbaanonderbreking een grote impact op mijn pensioen?

Dat hangt ervan af. Gemotiveerd tijdskrediet heeft een beperkte impact op uw pensioen. Tijdskrediet opnemen voor een ziek kind, de zorg voor een familielid, een opleiding, … noemt men gemotiveerd. Dit kan maximaal 48 maanden.

De thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) en het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) zijn andere vormen van loopbaanonderbreking met een kleine impact op uw pensioen.

Niet-gemotiveerd tijdskrediet heeft ook gevolgen voor uw pensioen. Als u langer dan 12 maanden voltijds of 24 maanden halftijds niet-gemotiveerd tijdskrediet opneemt, krijgt u heel weinig pensioenrechten.

De landingsbanen (dit is het tijdskrediet eindeloopbaan) die opgenomen worden vóór de leeftijd van 60 jaar hebben ook een negatieve invloed op het pensioen. Bovendien zijn ook de voorwaarden om een landingsbaan te kunnen opnemen strenger geworden. Een werknemer heeft pas op 55 jaar en na een loopbaan van minstens 25 jaar als loontrekkende recht  op deze vorm van tijdskrediet.

Waarom krijgen vrouwen een lager pensioen?

Het pensioen van mannen bedraagt gemiddeld € 1.582 bruto per maand; dat van vrouwen maar € 682 (Pensioenatlas 2012). Het gaat hier om bedragen uit het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen via de werkgever samen, dit zijn de eerste en de tweede pijler.

Uw toekomstig pensioen hangt af van het aantal jaren dat u werkt en het loon dat u verdient. Vrouwen verdienen over het algemeen nog altijd minder dan mannen. Bovendien werken vrouwen minder jaren dan mannen, omdat ze vaker de zorg voor de kinderen op zich nemen. De laatste jaren merken we toch een toenadering, zowel voor voltijdse als deeltijdse arbeid.

Wist u dat pensioensparen in de lift zit?

Steeds meer Belgen kiezen voor pensioensparen. Opvallend is dat vooral jongeren tussen 18 en 30 ermee starten. Ze beseffen langzamerhand dat het pensioen niet voldoende zal zijn om een leven te leiden dat even kwaliteitsvol is als ervoor.

Vooral sparen met een pensioenspaarverzekering kent een ongeziene groei. De zekerheid van zowel voor als na de pensioenleeftijd spreekt veel spaarders aan. Zo’n spaarverzekering biedt garanties bij voortijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Welke oplossingen vind ik bij ERGO?

 • U kiest als particulier en als zelfstandige uit verschillende pensioenspaarverzekeringen.
 • Uw verzekeringen zijn aangepast aan uw wensen en profiel.
 • U kunt kiezen voor aanvullende waarborgen voor zekerheid bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Bekijk onze oplossingen voor uw pensioen.

Waarom kies ik voor ERGO?

ERGO biedt u pensioenspaar- en levensverzekeringen aan. Deze helpen uw vermogen op te bouwen en uw successie te plannen. In deze domeinen zijn we specialisten. Zo kunnen we u persoonlijk adviseren en service op maat bezorgen.

ERGO is een merk van de Belgische verzekeraar ERGO Insurance nv, op zijn beurt deel van de Duitse ERGO-groep, één van de belangrijkste verzekeringsspelers op de Europese markt. Vandaag telt de ERGO-groep meer dan 40 miljoen klanten. 

Ook in ons land heeft ERGO een rijke traditie en veel ervaring. Zo kunnen we in België terugblikken op meer dan 30 jaar geschiedenis. In die periode heeft ERGO zich ontwikkeld tot een toonaangevende verzekeraar met een erg klantgerichte en persoonlijke aanpak. Meer dan 800.000 klanten hebben sindsdien hun weg naar onze maatschappij gevonden.

Voor meer info, contacteer uw adviseur.

* De fiscale voordelen hangen af van uw individuele omstandigheden en van de fiscale wetgeving die van toepassing is. Deze kunnen in de toekomst wijzigen. 

De ERGO website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Ik ga akkoord